Đầu ghi Nichietsu NDR-08RD/JP Pro 8 kênh

 Đầu ghi Nichietsu NDR-08RD/JP Pro 8 kênh

Đầu ghi KTS 08 kênh – Hỗ trợ đa giao diện IE – Hỗ trợ che dấu những hình ảnh cần thiết trên khung hình – Thông báo ổ cứng bị lỗi và kiểm sóat nhiệt độ họat động – Cho phép 6 user online cùng lúc điều khiển độc lập: hiển thị xem và…

Đầu ghi Nichietsu NDR-04RD/JP Pro 4 kênh

 Đầu ghi Nichietsu NDR-04RD/JP Pro 4 kênh

Đầu ghi KTS 04 kênh không bàn phím, – Hỗ trợ đa giao diện IE – Hỗ trợ che dấu những hình ảnh cần thiết trên khung hình – Thông báo ổ cứng bị lỗi và kiểm sóat nhiệt độ họat động – Cho phép 6 user online cùng lúc điều khiển độc lập: hiển…

Đầu ghi 16 kênh Ctring H2016

Đầu ghi 16 kênh Ctring H2016

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh, Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 01 spot, 02 alarm, RJ- 45. 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di…

Đầu ghi 8 kênh Ctring H2008

Đầu ghi 8 kênh Ctring H2008

Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh, Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 01 spot, 02 alarm, RJ- 45. 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di…